Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Jungtinių Tautų misiją Kosove Įkelta2018.01.11

Skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į vyresniojo policijos patarėjo pareigybę Jungtinių Tautų misijoje Kosove.

Atranka į URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę Įkelta2018.01.10

Skelbiama atranka į Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę  (A2 lygis).

Seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams Įkelta2018.01.09

2018 m.  sausio 30 – vasario 2 d. Briuselyje rengiamas seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams.

Prašymus galima teikti iki 2018 m. sausio 10 d. 24 val. Briuselio laiku tiesiogiai seminaro organizatoriams (ES rinkimų stebėjimo ir paramos demokratijai projektas EODS) adresu www.eods.eu/application.

Daugiau informacijos: http://www.eods.eu/posts/seminar-for-legal-analyst-la-in-eu-eoms.

Pridedama: skelbimas apie seminarą ir numatomas tolimesnių EODS mokymų grafikas.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.01.05

Pareigybės pavadinimas: Finansų departamento Europos Sąjungos programos finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis. Finansų departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos programų finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (toliau – diplomatinės atstovybės) darbuotojų, išlaikomų iš Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ lėšų, darbo užmokesčiui skaičiuoti ir apskaityti, sisteminti, apibendrinti visas operacijas ir atvaizduoti jas buhalterinėje apskaitoje, teisės aktų, pagal priskirtas funkcijas, projektams rengti, nagrinėti, išvadoms bei pasiūlymams teikti.

ESBO rinkimų stebėjimo misija Rusijoje Įkelta2018.01.05

Skelbiama keturių ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO)

Užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2017.11.29

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Personalo departamento Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriuje (A lygis, 12 kategorija).

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

LR ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2017.09.27

Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje skelbia atranką į raštvedžio(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Reikalavimai.

Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu ir puikiai mokėti lietuvių kalbą (raštu ir žodžiu);
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, leidžiantį įsisavinti ambasadoje veikiančias informacines sistemas, reikalingas darbo funkcijoms atlikti;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, raštvedybos bei teksto redagavimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų bei lietuvių kalbomis;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizuojant kultūrinius renginius ir kultūrinius projektus;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
 • Saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis;
 • Išmanyti diplomatinio protokolo bei etiketo reikalavimus;
 • Būti susipažinusiam su Airijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 • Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2017.09.11

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia Lietuvos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Europos Sąjungos  bendros užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinti su Lietuvos atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamiesiems darbams.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b701f620b0bf11e6b844f0f29024f5ac.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata