Paslaugos

Sukurta 2013.12.06 / Atnaujinta 2018.12.11 13:16

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų teikiamos administracinės paslaugos

   

1. Asmenų konsultavimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kompetencijos klausimais

 

2. Konsulinės pagalbos teikimas 

 
3. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas išduoti asmens grįžimo pažymėjimą
Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą
Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės
Informacinis pranešimas
Pareiškimas dėl dokumentų siuntimo paštu

4. Pagalba mirties atveju

 

5. Valstybės materialinė pagalba

Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas dėl valstybės materialinės pagalbos
Sutikimas dėl valstybės materialinės pagalbos grąžinimo

6. Prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas

Prašymo forma:
Prašymas išduoti Šengeno vizą

7. Prašymo išduoti nacionalinę (D) vizą nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas

Prašymo forma:
Prašymas išduoti nacionalinę (D) vizą
 

8. Dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

9. Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimas ir keitimas

Prašymų ir dokumentų formos:
Pranešimas apie dokumento praradimą
Prašymas išduoti pakeisti ATK
Prašymas išduoti pakeisti pasą

10. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
 

Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą
Prašymas dėl LR pilietybės atsisakymo
Prašymas dėl LR pilietybės atkūrimo
Prašymas dėl LR pilietybės grąžinimo
Prašymas dėl LR pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
Prašymas išduoti pakeisti teisę atkurti LR pilietybę patvirtinantį pažymėjimą
Prašymas išduoti pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą

11. Letuvos Respublikos laikino paso išdavimas

Prašymų ir dokumentų formos:
Pranešimas apie laikino paso praradimą
Prašymas išduoti laikiną pasą

12. Lietuvos Respublikos piliečių konsulinė registracija Prašymo forma:
Prašymas registruoti

13. Gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

Dokumento forma:
Deklaracijos forma

14. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

 

15. Lietuvos Respublikos piliečių gimimo registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti gimimą

16. Lietuvos Respublikos piliečių santuokos registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti santuoką

17. Lietuvos Respublikos piliečių mirties registravimas

Prašymo forma:
Prašymas įregistruoti mirtį

18. Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas Prašymo forma:
Prašymas išduoti CBA liudijantį išrašą

19. Prašymų pakeisti vardą ir pavardę, ištaisyti, pakeisti, papildyti ar anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus, atkurti neišlikusius civilinės būklės aktų įrašus priėmimas ir jų perdavimas LR civilinės metrikacijos įstaigoms

Prašymų ir dokumentų formos:
Prašymas ištaisyti ar papildyti CBA įrašą
Prašymas anuliuoti CBAI
Prašymas atkurti CBAI
Prašymas pakeisti vardą ir pavardę iki 16 m.
Prašymas pakeisti vardą ir pavardę nuo 16 m.

20. Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

 
21. Konsulinių pažymų išdavimas

Prašymų formos:
Prašymas išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
Prašymas išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
Prašymas išduoti konsulinę pažymą

22. Dokumentų perdavimas

Prašymų ir dokumentų formos:
Nustatytos formos prašymas dėl dokumento pareikalavimo
Prašymas dėl CBAI pakeitimo ar papildymo įrašo liudijančio išrašo išdavimo
Prašymas dėl civilinės būklės akto išrašą liudijančio išrašo išdavimo
Prašymas dėl gimimo, santuokos ar mirties akto išrašo pagal 1976-09-08 Vienos konvenciją išdavimo
Prašymas dėl pažymos patvirtinančios kliūčių sudaryti santuokai nebuvimą
Prašymas dėl teismo pažymėjimo apie santuokos nutraukimą pagal Tarybos reglamentą Nr. 2201

23. Dokumentų dėl pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo priėmimas ir perdavimas

 

24. Dokumentų dėl leidimo ginklui įvežti (išvežti) gavimo priėmimas ir perdavimas

 

25. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

Pridedamas dokumentas:
Saugomų vertybių priėmimo grąžinimo aktas

26. Supaprastinto tranzito dokumento išdavimas

Pridedamas prašymas:
Prašymas STD gauti

27. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimas

Pridedamas dokumentas:
Asmens duomenų lapas