Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Vėliausi skelbimai »
Skelbiama ypač skubi dviejų papildomų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Liberijoje (antras rinkimų turas) Įkelta2017.12.06

Europos Komisija papildomai siųs 16 trumpalaikių rinkimų stebėtojų stebėti Liberijos prezidento rinkimų antro turo.

Numatomas buvimas šalyje – nuo 2017-12-13 iki 2017-12-23 (galimai iki 2017-12-27).

Europos Komisija atsiprašo už tokį skubų skelbimą.

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriuje Įkelta2017.12.04

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Europos Sąjungos  departamento COREPER II skyriuje (A lygis, 13 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Europos Sąjungos departamento COREPER II skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų pasirengimą Bendrųjų reikalų tarybos (toliau –BRT) posėdžiams ir koordinuoti, pasirengimą nuolatinių atstovų (COREPER II) susitikimams.

Europos Komisija kviečia teikti asmenines ir organizacijų kandidatūras į naujai steigiamą Aukšto lygio grupę, kuri patars Komisijai kovos su netikromis naujienomis ir dezinformacija internete klausimais Įkelta2017.11.29

Informuojame apie Europos Komisijos kvietimą teikti asmenines ir organizacijų kandidatūras į naujai steigiamą Aukšto lygio grupę (High Level Group), kuri patars Komisijai kovos su netikromis naujienomis ir dezinformacija internete klausimais. 

Planuojama, kad grupę sudarys 25-30 narių, ji savo veiklą pradėtų nuo 2018 m. sausio mėn.  Pagrindinis grupės uždavinys bus patarti Komisijai klausimais, susijusiais su netikrų naujienų sklaida tradicinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose bei būdus kovoti su šio fenomeno socialinėmis ir politinėmis pasekmėmis; veiklos rezultatas – ataskaita.

Asmenys, kurių kandidatūros gali būti teikiamos, turi užsiimti akademine arba nepriklausoma žurnalistine veikla; organizacijų kategorijoje gali dalyvauti spaudos, televizijos, pilietinės visuomenės ar kitos organizacijos, kurios specializuojasi kovos su netikromis naujienomis internete srityje bei interneto platformos, kurios gali teikti savo organizacijos atstovų kandidatūras.

Daugiau apie Aukšto lygio grupės vaidmenį ir atrankos kriterijus galite sužinoti čia. Paskutinė prašymų teikimo diena – gruodžio 11 d.

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje Įkelta2017.11.29

Skelbiama vieno eksperto atranka iš delegavimo rezervo į  nacionalinių ekspertų pareigybes Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje (toliau – EUAM Ukraine).

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti URM Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.11.27

Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 12) reikalinga pagal savo kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos politinių ir ekonominių santykių su Vidurinės Azijos valstybėmis (Kazachstano Respublika, Kirgizijos Respublika, Tadžikistano Respublika, Turkmėnistanu, Uzbekijos Respublika) politiką.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Įkelta2017.11.23

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamente.

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Pareigybės paskirtis. Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga departamento darbui, ryšiams su kitais ministerijos padaliniais, atstovybėmis bei institucijomis, palaikyti.

Pratęsiama atranka į URM Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą Įkelta2017.11.10

Pratęsiama atranka į Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę  (A2 lygis) ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą.

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje Įkelta2017.11.10

Skelbiama vieno eksperto atranka iš delegavimo rezervo į  Kriminalinių tyrimų patarėjo (UA 89 ir UA 90) pareigybę Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje (toliau – EUAM Ukraine).

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2017.11.02

Skelbiamas konkursas į valstybės tarnautojo pareigybę Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Vizitų skyriuje  (A lygis, 12 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento (toliau – departamentas) Vizitų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti užsienio šalių valstybinių delegacijų ir kitų aukšto rango pareigūnų vizitus, tarptautinius, valstybinius, tarpinstitucinius renginius Lietuvoje.

Atranka iš delegavimo rezervo į pareigybę Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Gruzijoje Įkelta2017.10.31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama vieno eksperto atranka iš delegavimo rezervo į  pareigybę Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Gruzijoje (toliau – EUMM).

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Gruzijoje Įkelta2017.10.26

Skelbiama septynių trumpalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų lapkričio 12 d. vyksiančio II -ojo rato Gruzijos savivaldos rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo lapkričio 8 d. iki lapkričio 15 d. Atsižvelgiant į ESBO rekomendaciją pirmenybė bus teikiama trumpalaikiams stebėtojams, kurie dalyvavo I-jame rate ESBO rinkimų stebėjimo misijoje Gruzijoje.

Pratęsiama atranka į URM Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą Įkelta2017.10.23

Pratęsiama atranka į Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialisto pareigybę  (A2 lygis) ir piliečių aptarnavimo specialistų rezervą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti Įkelta2017.10.19

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektų, susijusių su Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių informacinėmis sistemų ir tinklų, valdymui.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirties  projektų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti specializuota projektų valdymo programine įranga;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis, nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą, saugos priemonių organizavimo užtikrinimą;
 • žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, saugų informacinių sistemų ir duomenų  tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, standartus ar kitus šios srities dokumentų reikalavimus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti šiuolaikinių kompiuterinių tinklų ir informacinių sistemų projektavimo, duomenų bazių valdymo sistemų, operacinių sistemų administravimo pagrindus, suvokimą ir patirtį;
 • sugebėti rengti teisės aktus, susijusių su informacinėmis technologijomis ar jos sauga, projektus;
 • žinoti ir turėti supratimą apie modernias informacines technologijas;
 • žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, sugebėti analitiškai įvertinti, apibendrinti bei pasiūlyti galimus sprendimus darbe kylančiomis informacinių technologijų srities problemoms spręsti;    
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina Ministerijos ir diplomatinių atstovybių informacinių sistemų projektų procesų valdymą (programavimo, identifikavimo, projekto rengimo, vykdymo bei vertinimo etapai);
 • planuoja informacinės sistemos funkcionavimui bei vystymui skirtus finansinius išteklius;
 • rengia ir derina investicinius projektu, užtikrina tinkamą lėšų panaudojimą, rengia ataskaitas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informacinės sistemos vystymo gairių projektus;
 • rengia ir teikia skyriaus vedėjui projektų valdymo metodiką;
 • dalyvauja projektuojant patalpas, kuriose bus diegiamos informacinės sistemos bei fizinės saugos priemonės;
 • vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais rengia, derina ir teikia perkamų paslaugų/prekių technines specifikacijas, derina sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • atlieka incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcijas, vadovaudamasis Departamento direktoriaus patvirtinta metodika;
 • rengia derina ir teikia technines specifikacijas, pirkimų dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • rengia, derina ir sudaro sutartis, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Ministerijos ar kitų institucijų (tarpinstitucinėse) darbo grupėse, sprendžiančiose įvairius informacinių technologijų ir informacijos apdorojimo saugumo klausimus, svarbius ministerijos veiklai;
 • atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, esant poreikiui perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją bei techninę įrangą;
 • prireikus, pavaduoja Departamento darbuotojus;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki lapkričio 8 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama e. paštu [email protected], tel. 8 5 2362620.

Skelbiama kandidatų eiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pareigas atranka Įkelta2017.10.17

Teisingumo ministerija informuoja, kad skelbiama kandidatų eiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pareigas atranka. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnį bus skiriamas šešerių metų kadencijai nuo 2018 m. spalio 7 d.

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 straipsniu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjai  skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu. Reikalavimai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjui yra nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 253 straipsnyje.

Nacionalinė procedūra, kurią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnis, bus pradedama nuo preliminaraus pretendentų vertinimo, kurį atliks Ministro Pirmininko 2017 m. spalio 9 d. potvarkiu Nr. 187 sudaryta darbo grupė. Atranka bus vykdoma pagal teisingumo ministrės 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-212 patvirtintą Pretendentų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą. Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio 27 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t.y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu [email protected] Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia studentą(-ę) atlikti praktiką Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Projektų valdymo skyriuje Įkelta2017.10.09

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei). Studentas (-ė) turi būti baigęs (-usi) ne mažiau kaip du bakalauro studijų programos kursus.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata