Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOJE, MAROKO KARALYSTEI, MONAKO KUNIGAIKŠTYSTEI IR TUNISO RESPUBLIKAI

Adresas: 22, bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE

plačiau »

Tel. +33 1 40 54 50 50, +33 1 40 54 50 51
Faksas +33 1 40 54 50 75, +33 1 40 54 50 65
El. paštas

Atranka Lietuvos ambasados Paryžiuje raštvedžio (-ės) pareigybei užimti

Sukurta 2018.06.12 / Atnaujinta 2018.06.12 18:33

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Pagrindinės funkcijos:

1. pagal kompetenciją prisidėti prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
2. teikti informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengti konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengti atsakymus į paklausimus;
3.  atsiliepti telefonu, administruoti skambučius;
4. priimti lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarkyti konsulinę korespondenciją;
5. rengti konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
6. pagal kompetenciją palaikyti ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
7. atlikti konsulinių dokumentų vertimus raštu;
8. formuoti konsulinių dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą ir tvarkyti archyvą;
9. pagal kompetenciją palaikyti  ryšius su lietuvių bendruomene;
10. ruošti konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarkyti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
11. pagal kompetenciją susirašinėti su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
12. prisidėti prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
13. vykdyti kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. birželio 19 d. 18.00 val. (Prancūzijos laiku) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir asmens dokumento kopiją adresu Ambassade de Lituanie, 22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris, el. pašto adresu [email protected] arba faksu +33 140545075. Kandidatai gali būti kviečiami pokalbio į ambasadą.

 Informacija teikiama telefonu +33 1 40 54 50 52.

Naujienlaiškio prenumerata