Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Pakartotinė atranka pakaitinei sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti

Sukurta 2017.06.21 / Atnaujinta 2017.06.23 18:07

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia pakartotinę atranką Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje pakaitinei sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti.

Atrinktam kandidatui bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), gebėti naudoti ambasadoje veikiančias kompiuterines informacines sistemas priskirtoms funkcijoms atlikti;
4. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5. Išmanyti Prancūzijos protokolo, etiketo ypatumus;
6. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės funkcijos:

1. Derinti ambasados vadovo darbotvarkes, susitikimus;
2. Užtikrinti tvarkingą ir sistemingą ateinančios ir išeinančios korespondencijos registravimą, paskirstymą, išsiuntimą ir archyvavimą;
3. Rengti įsakymų, protokolinių notų, raštų projektus, pagal poreikį atsakyti į elektroniniu paštu gautus institucijų bei piliečių paklausimus;
4. Tvarkyti ambasados bylų archyvą bei dokumentacijos plane priskirtas bylas teisės aktų nustatyta tvarka;
5. Darbo valandomis atsakinėti ambasados telefonais ir teikti atsakymus į bendro pobūdžio paklausimus;
6.  Nuolat pildyti ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
7. Dalyvauti organizuojant ambasados kultūrinio, protokolinio ir šviečiamojo pobūdžio renginius, rūpintis svečių priėmimu ambasadoje;
8. Vykdyti kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. birželio 28 d. 18 val. (Prancūzijos laiku) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir asmens dokumento kopiją adresu Ambassade de Lituanie, 22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris, el. pašto adresu [email protected] arba faksu +33 1 40 54 50 75. Kandidatai gali būti kviečiami pokalbio į ambasadą.

Naujienlaiškio prenumerata