Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOJE, MAROKO KARALYSTEI, MONAKO KUNIGAIKŠTYSTEI IR TUNISO RESPUBLIKAI

Adresas: 22, bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE

plačiau »

Tel. +33 1 40 54 50 50, +33 1 40 54 50 51
Faksas +33 1 40 54 50 75, +33 1 40 54 50 65
El. paštas

Paryžiuje surengtas visuotinis Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimas

Sukurta 2016.12.05 / Atnaujinta 2016.12.05 16:02
   Paryžiuje surengtas visuotinis Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimas
   Paryžiuje surengtas visuotinis Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimas
   Paryžiuje surengtas visuotinis Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimas
   Paryžiuje surengtas visuotinis Prancūzijos lietuvių bendruomenės susitikimas

   Prancūzijos lietuvių bendruomenė (PrLB) kartu su Lietuvos ambasada Paryžiuje gruodžio 3 d. ambasadoje surengė visuotinį Prancūzijos lietuvių susitikimą.

   Įžanginiame žodyje Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje D. Čekuolis pasidžiaugė, kad į renginį susirinko itin gausus būrys tautiečių iš visos Prancūzijos. Simboliška, kad susitikimas surengtas Lietuvos ambasadoje, įsikūrusioje garsaus prancūzų kompozitoriaus, M. K. Čiurlionio amžininko Ernesto Šosono rezidencijoje, – pažymėjo ambasadorius. Jis taip pat apžvelgė Lietuvos-Prancūzijos dvišalius santykius politikos, ekonomikos ir kultūros srityse, kurie yra nuolat stiprinami abiejų šalių iniciatyva.

   Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke paragino Prancūzijoje įsikūrusius lietuvius stiprinti ryšius su Lietuva, aktyviau dalyvauti „Globalios Lietuvos“ projektuose bei prisijungti prie Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) rengiamos Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio (1918-2018 m.) minėjimo programos.

   Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus pabrėžė Prancūzijos lietuvių vaidmenį ir neatskiriamumą nuo dalyvavimo svarbiausiuose Lietuvos kultūros ir sporto renginiuose bei paragino aktyviai prie jų prisidėti. URM atstovas PrLB ir Prancūzijos jaunimo sąjungos atstovams įteikė Lietuvos valstybės ir istorinę vėliavas.

   PrLB pirmininkė Emilija Pundziūtė-Gallois ir jos pirmtakas Linas Maknavičius pristatė bendruomenės istoriją, šiandieną ir ateities projektus siekiant puoselėti lietuviškas tradicijas, istoriją, kalbą bei išlaikyti glaudžius ryšius su Lietuva.

   Už reikšmingą indėlį puoselėjant lietuvybę Prancūzijoje padėkos diplomais apdovanoti ilgametis PrLB pirmininkas Linas Maknavičius, bendruomenei vadovavęs 2003-2013 m., lietuviškos sekmadieninės mokyklos „Genys“, kuriai šiais metais buvo suteiktas Prelato Jono Petrošiaus vardas, įkūrėja, PrLB Tarybos pirmininkė Inga Lanchas ir Lietuvos ambasadoriaus Prancūzijoje pareigas 1994-1998 m. ėjęs Ričardas Bačkis.

   Garbės svečias – žymus Lietuvos žurnalistas, rašytojas, publicistas Andrius Tapinas – su renginio dalyviais diskutavo apie šiandienos ir 2020 m. Lietuvą, iššūkius, su kuriais susiduria užsienyje gyvenantys tautiečiai siekdami puoselėti lietuvybę ir  palaikyti glaudžius ryšius su Lietuva. Pranešėjas ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos jaunimui Prancūzijoje, kuris atidžiai seka įvykius Lietuvoje ir svarsto savo ateities siejimo su mūsų valstybe klausimą. Svečias iš Lietuvos taip pat surengė populiarųjį „protmūšį“, kuriame varžėsi penkios lietuvių ir prancūzų komandos.

   Pirmieji lietuviai Prancūzijoje pradėjo kurdintis po pralaimėto 1831 m. sukilimo. Jo dalyviams teko ieškotis prieglaudos užsienio šalyse, tarp jų ir Prancūzijoje. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. Prancūzijos lietuviai talkino atgimusiai Lietuvai, jos pasiuntinybei Paryžiuje. Prancūzijoje tarpukariu mokėsi nemažai lietuvių, vėliau tapusių žymiais mokslininkais, menininkais, valstybės veikėjais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Prancūziją plūstelėjo nauja lietuvių banga. 1944 m. rugsėjo 15 d. Paryžiuje buvo įkurta Prancūzijos lietuvių šalpos draugija, vėliau pertvarkyta į Prancūzijos lietuvių bendruomenę pagal PLB modelį. Draugijos veiklą prancūzai pripažino tik 1947 m. kovo mėnesį. Prancūzijoje lietuvių šalpos draugijos iniciatyva 1950 m. spalio 22 d. sušauktas lietuvių suvažiavimas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 m. daugelis Prancūzijos–Lietuvos draugijų įvairiuose miestuose ir pavienių PrLB narių siuntė humanitarinę pagalbą ir rėmė Lietuvą.

   Apytiksliais vertinimais Prancūzijoje šiuo metu gyvena apie 5–7 tūkst. Lietuvių. PrLB narių skaičius jau keliolika metų išlieka mažai pakitęs (apie 500 narių, iš jų apie 50 aktyvių). 2010 m. buvo įkurta Prancūzijos jaunimo sąjunga, kuri vienija daugiausia Paryžiuje studijuojančius lietuvių studentus.

   Naujienlaiškio prenumerata