Planavimo dokumentai

Sukurta 2020.06.25 / Atnaujinta 2021.03.30 08:10
Nacionalinis pažangos planas Plėtros programų rengimas Informacija apie planuojamą viešą aptarimą Strateginiai veiklos planai

 


 

Nacionalinis pažangos planas

Plėtros programų rengimas

 

Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

 

Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa

I etapas
Plėtros programų rengimo laikotarpis: 2020.06.18 – 2020.09.30

 

II etapas
Plėtros programų derinimas su Finansų ministerija nuo 2020.10.01

 

 

Koordinatorius
Airida Zalieckaitė
[email protected]
tel. 8 706 52946

 

 • Informacija viešam aptarimui su visuomene
  Trukmė: viešoji konsultacija su visuomene vyko iki 2020 m. rugsėjo 28 d.

  Dalyviai:Konsultacijoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, verslo, NVO, valdžios ir kitų organizacijų atstovai.

  Kaip dalyvauti?

  Savo nuomonę galite išreikšti atsiųsdami savo pasiūlymus el. paštu [email protected]

  Rezultatų panaudojimas – pasiūlymai bus įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir tikslingumą, integruoti į plėtros programų projektus.

  Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

  9.1 uždavinys. Stiprinti Lietuvos vaidmenį tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, JT, ESBO, ET, EBPO, UNESCO ir kt.);
  9.2 uždavinys. Kokybiškai ir kiekybiškai sustiprinti bendradarbiavimą su Lietuvai strategiškai svarbiomis valstybėmis, stiprinant diplomatinį atstovavimą ir ekonominę diplomatiją;
  9.3 uždavinys. Plėsti bendradarbiavimą ir diplomatinį atstovavimą dinamiškai besivystančiame Azijos regione;
  9.4 uždavinys. Stiprinti vertybėmis ir pagarba tarptautinės teisės principams grįstą Lietuvos Rytų kaimynystės politiką;
  9.5 uždavinys. Stiprinti ES reikalų koordinavimą ir tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 m.;
  9.6 uždavinys. Stiprinti valstybės interesus ir tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią vystomojo bendradarbiavimo politiką;

  Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa

  9.7 uždavinys. Sustiprinti ryšius su Lietuvos diaspora užsienyje ir paskatinti efektyvesnį diasporos indėlį į Lietuvos viešąjį gyvenimą ir valstybės raidą

 

Strateginiai veiklos planai

Investiciniai projektai ir jų atrankos kriterijai