Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuva pateikė žmogaus teisių rekomendacijas Latvijai ir Singapūrui

Sukurta 2021.05.12 / Atnaujinta 2021.05.13 08:29
    Lietuva pateikė žmogaus teisių rekomendacijas Latvijai ir Singapūrui

    Gegužės 11 ir 12 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Andrius Krivas Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 38-os sesijos metu pateikė Lietuvos rekomendacijas Latvijai ir Singapūrui žmogaus teisių srityje.

    Lietuva aukštai įvertino Latvijos aktyvų vaidmenį ginant ir skatinant žmogaus teisių laikymąsi, ypač būnant nare Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijoje  ir Jungtinių Tautų Ekonominėje ir socialinėje taryboje. Lietuva rekomendavo Latvijai ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą Fakultatyvųjį protokolą, parengti ir įgyvendinti konkrečias moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo priemones bei sustiprinti bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis vykdant projektines veiklas dėl kovos su visų rūšių diskriminacijos formomis, įskaitant neapykantos kurstymą.

    Singapūro Visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuva teigiamai pažymėjo Singapūro pažangą žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo srityse. Lietuva rekomendavo Singapūrui nedelsiant įvesti mirties bausmės moratoriumą siekiant visiško mirties bausmės panaikinimo ateityje. Taip pat pateikta rekomendacija dėl minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus padidinimo iki tarptautiniu mastu priimtinos amžiaus ribos bei įsteigti nepriklausomą nacionalinę žmogaus teisių instituciją, atitinkančią Paryžiaus principus.

    Visuotinė periodinė peržiūra yra JT žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 m. Peržiūros metu siekiama įvertinti žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje ir pateikti rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Kiekvieno ciklo pabaigoje vertinama šalis parengia pranešimą apie priimtų rekomendacijų įgyvendinimą ir padarytą pažangą žmogaus teisių srityje. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijoje svarstyta 2011 ir 2017 metais. Trečioji Visuotinės periodinės peržiūros sesija vyks 2022 m. sausio mėnesį.