Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos atstovas tapo Jungtinių Tautų specialiuoju pranešėju sveikatos klausimais

Sukurta 2014.06.27 / Atnaujinta 2014.06.27 19:53

Lietuvos gydytojas psichiatras ir žmogaus teisių gynėjas Dainius Pūras birželio 27 dieną tapo Jungtinių Tautų (JT) specialiuoju pranešėju dėl paramos visuotinei teisei į aukščiausius siektinus fizinės ir protinės sveikatos standartus. Šiam sprendimui pritarė JT Žmogaus teisių taryba pirmininko teikimu.

D. Pūras specialiuoju pranešėju tapo po kelis mėnesius JT Žmogaus teisių tarybos Konsultacinėje grupėje trukusio atrankos proceso, kuriame taip pat dalyvavo 19 mokslininkų, sveikatos apsaugos ir žmogaus teisių ekspertų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Vakarų ir Rytų Europos, Azijos regionų.

„D. Pūro, kaip nepriklausomo žmogaus teisių eksperto, skyrimas į svarbų visai Rytų Europai Jungtinių Tautų postą liudija tarptautinės bendrijos pasitikėjimą jo žiniomis, objektyvumu ir nešališkumu. Sveikiname ir linkime produktyvaus darbo pasaulinėje ekspertų bendruomenėje“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Prof. D. Pūras buvo išrinktas pažymint jo ilgametę psichinės sveikatos specialisto, žmogaus, ypač vaiko, teisių gynėjo bei tarptautinę patirtį.

D. Pūras nuo 1986 metų dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, kuriam vadovavo 2000–2002 metais. VU fakultetuose jis dėsto visuomenės psichikos sveikatos, vaikų ir paauglių psichiatrijos bei sveikatos politikos dalykus. Nuo 2012 metų mokslininkas tai pat yra vizituojantis profesorius Tbilisio Ilia universitete Gruzijoje. D. Pūras yra daugelio straipsnių ir knygų autorius ar bendraautorius.

1989 m. D. Pūras įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų – tėvų, turinčių vaikus su proto negalia, bendriją „Viltis“. Jis vadovavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ valdyboms. Šiuo metu D. Pūras vadovauja Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicijai „Už vaiko teises“, aktyviai dalyvauja tarptautinių žmogaus teisių organizacijų veikloje: bendradarbiauja su JT agentūromis bei JT žmogaus teisių mechanizmais, dažnai yra kviečiamas skaityti pranešimus aukšto lygio tarptautiniuose susitikimuose, yra konsultavęs įvairių šalių vyriausybes sveikatos politikos klausimais. D. Pūro veikla psichikos sveikatos srityje įvertinta tarptautiniais apdovanojimais. 2007–2011 metais jis buvo JT Vaiko teisių komiteto nariu.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba yra įkūrusi 51 teminių ir skirtų atskiroms šalims specialiųjų pranešėjų mandatą įvairiems žmogaus teisių srities aspektams stebėti ir tirti. Specialieji pranešėjai savarankiškai ir nešališkai bendradarbiauja su JT šalių narių vyriausybėmis bei pilietinėmis visuomenėmis, renka informaciją savo kompetencijos srityse, vyriausybių kvietimu lanko šalis bei rengia ataskaitas ir rekomendacijas, kurias kasmet pateikia Žmogaus teisių tarybai, pataria vyriausiajam žmogaus teisių komisarui. Paskirtasis asmuo specialiojo pranešėjo pareigas vykdo iki šešerių metų.

Susijusios naujienos Visos naujienos »