Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2023.01.05 19:14

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą.

Užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos daugiau nei šešiems mėnesiams, turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Atsiunčiant užpildytą Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją paštu. Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami.

Asmenys iš Lietuvos Respublikos išvykstantys ilgiau negu šešiems mėnesiams privalo deklaruoti kartu užsienyje gyvenančių nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą užpildydami atskiras gyvenamosios vietos deklaracijas. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu turi užpildyti ir 11 skirsnyje pasirašyti vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų). Kartu su deklaracija pateikiami nepilnamečių  vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečio pasas, vaiko kelionės dokumentas ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu šie  dokumentai vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Jei nepilnametis vaikas lieka gyventi Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti paaiškinimą apie tai, kur ir su kuo vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą dienos. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas atgaline data nėra galimas.

Išvykimo deklaracijos pateikiamos asmeniškai, jų negali pateikti įgalioti asmenys.

DĖMESIO:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (asmens dokumentų išdavimas ar pakeitimas) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems neteikiamos.

Kai asmuo, kurį laiką gyvenęs vienoje užsienio valstybėje, dabar gyvenantis kitoje, pageidauja, kad valstybė, kurioje jis dabar gyvena būtų įrašyta į Gyventojų registrą, asmuo pateikia prašymą Ambasadai laisva forma.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha