Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2017.09.19 14:33

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

  • konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį (atitikmuo Prancūzijoje – „certificat de celibat“);
  • konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • konsulinė pažyma dėl teistumo (atitikmuo Prancūzijoje – „attestation d’extrait de cassier judicier“);
  • konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
  • konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
  • konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
  • konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
  • konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
  • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBU:

Atsižvelgdama į tai, kad Prancūzijos institucijos iš užsienio piliečių, norinčių sudaryti santuoką arba civilinės partnerystės sutartį, reikalauja pateikti pažymą „certificat de coutume“, ambasada gali išduoti tokią konsulinę pažymą apie piliečio veiksnumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius santuoką ir partnerystę (pranc. certificat de coutume).

Prašymų formos

Naudingos nuorodos

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha