Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.03.31 / Atnaujinta 2023.01.05 19:10

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija arba valstybės ar žinybinių registrų duomenimis.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį (atitikmuo Prancūzijoje – „certificat de celibat“);
 • konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo (atitikmuo Prancūzijoje – „attestation d’extrait de cassier judicier“);
 • konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBU:

Atsižvelgdama į tai, kad Prancūzijos institucijos iš užsienio piliečių, norinčių sudaryti santuoką arba civilinės partnerystės sutartį (PACS), reikalauja pateikti pažymą „certificat de coutume“, ambasada gali išduoti tokią konsulinę pažymą apie piliečio veiksnumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius santuoką ir partnerystę (pranc. certificat de coutume).

Prašymų formos

Prašymų pateikimo tvarka:

Prašymas išduoti konsulinę pažymą pateikiamas asmeniškai, per atstovą, paštu arba per kurjerį.  Elektroniniu paštu pateikti prašymai nepriimami.

Kartu su prašymu pateikiama

 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo notariškai patvirtinta kopija, kai dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiamasi per atstovą;
 • dokumentas, kurio pagrindu prašoma išduoti pažymą (jei asmuo turi);
 • konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • pašto išlaidų apmokėjimas, jei asmuo pageidauja pažymą gauti paštu ar per kurjerį.

Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 Eurų. Konsulinis mokestis gali būti sumokamas banko kortele ambasadoje arba pavedimu į ambasados sąskaitą.

Konsulinės pažymos išduodamos ne vėliau kaip per 7 d. d. nuo prašymo gavimo dienos.  Šis terminas gali būti pratęstas, kai konsuliniam pareigūnui yra  būtina gauti papildomą informaciją pažymai parengti.

Naudingos nuorodos

 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha