Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti raštvedžio (-ės) pareigybę

Sukurta 2020.05.04 / Atnaujinta 2020.05.04 14:08
  Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti raštvedžio (-ės) pareigybę

  Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti  raštvedžio (-ės) pareigybę.

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Pagrindinės raštvedžio (-ės) funkcijos:

  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  4. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas – administracinio ir konsulinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas – 5,89.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. gegužės 22 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

  Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]

  Susijusios naujienos Visos naujienos »

  Naujienlaiškio prenumerata